21.204 Energi i gravitasjonsfeltet

Oppgave
Fart v = 1 er farten som tilsvarer en sirkelbane. Grafene viser legemets energi.

a) Forklar hvilken energi det er hver av de tre grafene viser.
b) Hvilke typer bane gir de andre fartene?
c) Hvilken av fartene tilsvarer unnslipningsfarten?

 

Nettressurser