21.203 Satellitt i bane

I denne animasjonen kan du øve på å få satt satellitten i en fin bane rundt jorda.

Oppgave
Klikk et sted i bildet. Dette blir startposisjonen for satellitten. Dra så ut en passende fartsvektor.

a) Hvor mange forsøk trenger du på å lage en fin sirkelbane eller ellipsebane uten at satellitten kolliderer med jorda eller beveger seg utenfor bildet?

b) Klarer du å få til spiralbane inn mot jorda?

Nettressurser