21.202 Newtons kanon igjen

Newtons kanon er et populært simuleringstema.

  1. Bestem farten som skal gi sirkelbane fra toppen av fjellet og test den sammen med baner med større og mindre fart.
  2. Også andre startfarter enn den som gir sirkelbane, resulterer i hele omløp uten kollisjon med jorda. Hvilken form tror du disse banene har?