21.201 Homogent gravitasjonsfelt

Simuleringen viser gravitasjonskreftene mellom to masser. Velg Show Values. Velg begge masser på 400 kg og avstand 3 meter.

  1. Hva skjer med kreftene dersom du dobler en masse? Begge massene?
  2. Hva skjer med kreftene dersom du halverer en masse? Begge massene?
  3. Hva skjer med kreftene dersom du dobler avstanden? Halverer avstanden?
  4. Hva skjer med kreftene dersom du tredobler avstanden?