19.205 Fisjonsreaktor

Nettsiden beskriver produksjon av elektrisk energi fra kjerneenergi i et atomenergiverk. Velg 4. Inside a Nuclear Power Plant.

Oppgave
Studer animasjonen og teksten. Lag en kort beskrivelse på norsk av funksjonen til hver av komponentene a-j i animasjonen.