19.203 Halveringstid II

Oppgave
a) Kjør simuleringen (et klikk ned på siden) for Beryllium 11. Forklar hva de to grafene nederst viser, og hvordan halveringstida kan leses av.
b) Kjør så simuleringen for Oksygen 20. Forklar hvorfor vi får tre typer atomer i simuleringen, og forklar hva grafene i diagrammet viser.

Nettressurser