19.202 Halveringstid I

Simuleringen viser en rute med piksler som bytte farge. Hver piksel tilsvarer et radioaktivt atom som desintegrerer. Kurven viser halveringstida. La hver vertikal delstrek på tidsaksen tilsvare 5 sekunder.

Oppgave
Prøv simuleringen et par ganger og forklar hva de horisontale delstrekene markerer.

Nettressurser