19.201 Nukliders halveringstid

I læreboka omtales flere radioaktive nuklider på side 579–581. Bruk den interaktive tabellen til å bestemme halveringstida for nuklidene.

Oppgave

a) Ra88226

b) U92238

c) C614

Nettressurser