18.210 Halvledere. Ladningstransport og doping

Denne nettoppgaven inneholder flere deloppgaver. Hver del inneholder en simulering som forklarer sentrale sider ved egenskapene til halvledere. Kjør gjerne simuleringen flere ganger, og prøv ut de ulike interaktive knappene simuleringen tilbyr. Les tekstene som følger med simuleringen. Kanskje du underveis også får behov for å lese om igjen det som står i læreboka om det aktuelle temaet som simuleringen behandler.

Oppgaven i hvert enkelt tilfelle er å arbeide deg gjennom simuleringen.

Øverst i hver simulering står det en lenke til SimReal. Se foreløpig bort fra denne.