18.206 Grafisk bestemmelse av planckkonstanten

Med denne animasjonen kan du «utføre» forsøket som Millikan gjennomførte for å bestemme planckkonstanten.

Oppgave
Velg natrium, maksimal strålingstetthet (intensity), minimal bølgelengde og sett spenningen på null. Nå går det strøm i fotocellen. Reduser så spenningen (det vil si at du setter på en negativ spenning – motspenning – som du øker) gradvis.

a) Hvor stor er spenningen når strømmen blir null? Dette er terskelspenningen.
Gjenta med flere bølgelengder.

b) Lag en graf som viser terskelspenningen som funksjon av frekvensen.

c) Bruk grafen til å bestemme planckkonstanten og verdier for grensefrekvensen og løsrivningsarbeidet til natrium.

Nettressurser