18.205 Einsteins fotoelektriske likning

Simuleringen viser energiforholdene i fotoelektrisk effekt, og illustrerer Einsteins fotoelektriske likning.

Oppgave
Forklar hva søylene hf, W og Kmax viser, og forklar hvorfor de varierer som de gjør når du varierer frekvensen til det innfallende lyset. (Her må du bruke browseren Microsoft Explorer.)

Nettressurser