18.204 Fotoelektrisk effekt

Denne animasjonen gir en enkel innføring i fotoelektrisk effekt. Lys faller på anoden i en fotocelle. Du kan variere lysets bølgelengde, spenningen over fotocellen og strålingstettheten (intensity). Strømmen gjennom fotocellen vises øverst.

Oppgave
Velg først natrium (sodium), velg strålingstetthet (intensity) lik 20 %, velg maksimal bølgelengde (799 nm) og velg spenning lik 0,0. Reduser bølgelengden sakte mens du følger med på strømmåleren.

a) Hvor stor er bølgelengden når det begynner å gå strøm i fotocellen? Hvilken frekvens svarer dette til?
Øk bølgelengden litt igjen slik at det ikke går strøm i fotocellen. Varier strålingstettheten gradvis fra null og oppover til maksimal verdi.
 
b) Går det strøm i fotocellen?
Reduser bølgelengden til en verdi som gir strøm i fotocellen. Varier strålingstettheten gradvis fra null og oppover til maksimal verdi.
 
c) Hva skjer nå med strømmen?
Hold nå strålingstettheten konstant på 50% og velg en bølgelengde som gir strøm i fotocellen. Øk så spenningen fra 0 og oppover.
 
d) Hva skjer med strømmen i fotocellen?
Gjenta punktene ovenfor med de andre anodestoffene (cesium og sølv).
 
e) Hvilke likheter og forskjeller finner du?

 

Nettressurser