18.203 Emisjons- og absorpsjonsspekter

Simuleringen viser linjespekteret til alle atomene i det periodiske systemet.

Simuleringen er laget med Java. På noen PC-er kan det være nødvendig å endre sikkerhetsinnstillingene for å spille Java-simuleringer. Vedlegget i menyen forklarer hvordan du går fram.

Oppgave
a) Velg ”Emision”. Klikk på hver av de første 10 grunnstoffene i det periodiske systemet slik at du får se en del forskjellige linjespektre.

b) Velg et grunnstoff og veksle mellom ”Emision” og ”Absorption”. Velg et annet grunnstoff og gjør samme veksling. Forklar sammenhengen mellom de to spektrene du ser for hvert grunnstoff.
Forklar hvorfor emisjonsspektra kalles grunnstoffenes fingeravtrykk.