17.202 Ohms lov og viserinstrumenter

Her kan du utforske sammenhengene mellom spenning, strøm og resistans i en enkel krets med ohmsk motstand. I feltene øverst til høyre velger du måleområde (fullt utslag) for viserinstrumentene.

Oppgave
a) Hva er den minste strømmen du klarer å «måle»? Hvilke verdier for spenning og motstand har du valgt da?

b) Den største strømmen du klarer å «måle» uten at amperemeteret går utenfor skalaen er 10 A. Vis at det er flere kombinasjoner av motstand og spenning som gir denne strømmen.