16.205 Bølgestørrelser (java)

Simuleringen her bruker java og vi anbefaler at du går til 16.404 Bølger på en snor.

Start simuleringen med å trykke på play-knappen (og reset dersom du vil starte på nytt). La sidene i hver rute være 1 meter og enheten for tid være sekunder.

Oppgave
a)  Bestem for tversbølgen:

  • amplitude
  • bølgelengde
  • frekvens
b)   Vis at du kan finne bølgefarten både ved hjelp av bølgelikningen og ved hjelp av bevegelseslikningen for konstant fart, s = vt. Sammenlikn svarene og kommenter.

c)   Bestem for langsbølgen:

  • amplitude
  • bølgelengde
  • frekvens
  • bølgefart

Nettressurser