15.204 Bildedanning i et mikroskop

Simuleringen nedenfor viser bildedanning i et mikroskop. Du kan variere objektivets brennvidde (Objective Focal Length F) og den optiske tubuslengden (Reference Focal Length L). (Vi ser også en tubuslinse som har som oppgave å få mest mulig lys inn i okularet.)

Oppgave
a) Hva skjer når du varierer F?

b) Hva skjer når du varierer L?

Nettressurser