15.202 Bildedanning med linse

Simuleringen åpner med en linse (Lens).  Hvis det åpner med et speil, kan du velge Lens i boksen der det står Mirror. Du får da opp en samlelinse. Brennvidden kan endres i boksen for f.
Du kan endre objektavstanden p ved å flytte linsa eller objektpila (svart). Det gjør du ved å klikke og dra.

Oppgave 
a) Hvordan går det med bildeavstanden q og forstørringen M når du endrer objektavstanden?
Ved å klikke på boksen med + ved siden av f-boksen får du opp en spredelinse (negativ f).

b) Gjenta oppgaven ovenfor med dette speilet.

Nettressurser