14.203 Totalrefleksjon

Les instruksjonene under simuleringen. Her kan du studere brytning og refleksjon når lys går fra vann til luft.

Oppgave
a) Studer lyskjeglen til lommelykten. Hvorfor er den brutte lysstrålen i luft smalere enn den reflekterte i vann?
b) Studer laserpennen. Finn grensevinkelen for totalrefleksjon. Stemmer resultatet rimelig med den grensevinkelen du beregner dersom du antar at vannet har brytningsindeks 1,3?
c) Velg ru overflate og beveg laserpennen. Forklar den merkelige oppførselen til den brutte og den reflekterte strålen.

Nettressurser