14.201 Lysbrytning og totalrefleksjon

I simuleringen kan du velge stoff med ulik brytningsindeks på begge sider av den brytende flaten. Du kan også endre innfallsvinkelen ved å klikke og dra i innfallsstrålen.

Oppgave 
a) Velg stoff oppe og nede slik at lyset brytes mest mulig. Hvilke to stoffer er det som gir mest brytning (altså minst brytningsvinkel)?
b) Hva er den minste brytningsvinkelen du kan oppnå for en innfallsvinkel på 90°?
c) Hvilke to stoffer gir den største brytningsvinkelen for en innfallsvinkel på 90° og hvor stor er denne brytningsvinkelen?
d) Hvilke to stoffer er det som gir den minste grensevinkelen for totalrefleksjon og hvor stor er denne grensevinkelen?
e) Hvilke to stoffer er det som gir den største grensevinkelen for totalrefleksjon og hvor stor er denne grensevinkelen?

Nettressurser