13.203 Planckkurver

Åpne lenken og gjør deg kjent med hvordan du må zoome inn og ut på 1. og 2. aksen for å få fram en grei planckkurve.

Oppgave
a) Velg temperaturen på solas overflate, ca. 5800 K, og få fram en stor og fin kurve.

b) Gå ned i temperatur. Hvordan flytter toppen av kurven seg? Hvilken lov er det som er inne i bildet nå?

c) Legg merke til at arealet under kurven reduseres svært raskt når du senker temperaturen. Bruk Stefan-Boltzmanns lov til å forklare det.