13.202 Konveksjon

Åpne simuleringen. Velg Forced convection. Studer konveksjonsmønstre ved forskjellige valg av temperaturer og vindfart. Prøv også å flytte mursteinsmuren et stykke inn i rommet. Hvis du bruker Graph: Klikk på ett av termometrene for å skille grafene fargemessig.