13.201 Varmeledning med ulike temperaturforskjeller og tverrsnitt

Åpne simuleringen (bla en side ned for å se den). Den viser hvordan varmen ledes fra to like varmekilder på venstre side over til to like varmemottakere på høyre side.

Temperaturen på den nederste varmkilden er hele tiden 50 °C. Temperaturen på den øverste varmekilden kan du stille inn selv på skalaen under simuleringen.

Du kan også endre tverrsnittet på varmelederen ved å klikke på den og dra i kanten av den. (Du kan også flytte varmelederen opp og ned, men ikke gjør det i denne nettoppgaven.)

Under simuleringen skal kun ruten for Heat flux være huket av. Color Pallete skal være Rainbow.

Oppgave
a) Velg først temperaturen 100 grader for den øverste varmekilden. Sjekk at tverrsnittet på de to varmelederne er like stort. Klikk på Run og studer varmetransporten.
b) Huk så av for Graph, klikk på Run og studer varmetransporten på nytt.
c) Prøv så med 50 grader for den øverste varmekilden slik at temperaturene er like i begge kildene La den det ene varmelederen få svært lite tverrsnitt (klikk på det og dra det sammen). Klikk på Run (uten Graph) og studer varmetransporten.
d) Skru på Graph på. Klikk på ett av termometrene for å skille grafene fargemessig. Klikk på Run.
e) Lek deg med simuleringen ved å gjøre andre valg.

Nettressurser