12.201 Ottosyklus

Kjør simuleringen.

Oppgave
a) Forklar hva som skjer i hver av delprosess i denne Ottosyklusen.

b) Beregn hvor mye varme som er tilført i løpet av en syklus og finn effektiviteten i prosessen. Du kan gå ut fra at trykket er gitt i 105 Pa, volumet er gitt i cm3 og temperaturen i K.

Nettressurser