10.207 Væskestrøm

Start simuleringen. Velg Flow-gardinet øverst til venstre.

Oppgave
a) Velg Reset all. Bruk de midterste håndtakene på røret til å dra i rørveggen slik at røret blir tynnere på midten.

  • Forklar hvorfor vannet går raskere i den tynne delen.
  • Trekk trykkmåleren inn i vannstrømmen. Hvor er trykket lavest? Hvorfor er det slik?

b) Velg Reset all. Bruk de midterste håndtakene på røret til å dra i rørveggen slik at røret blir tykkere på midten.

  • Forklar hvorfor vannet går langsommere i den tynne delen.
  • Trekk trykkmåleren inn i vannstrømmen. Hvor er trykket høyest? Hvorfor er det slik?

c) Velg Reset all. Velg bort Dots. Velg Friction. Væsken er nå viskøs.

  • Trykk på den store røde knappen og følg de sorte prikkene med øyene. Forklar det du observerer.
  • Bruk håndtakene til å lage innsnevring eller utvidelse av røret. Trykk på den store røde knappen, observer de sorte prikkene og forklar det som skjer.