10.206 Oppdrift

I denne simuleringen kan du velge verdier for tversnittsareal, høyde og tetthet for et legeme som henger i en fjærvekt. Du kan også velge tetthet for væsken. Fjærvekta viser kraften på legemet. Du kan heve og senke klossen opp av og ned i væsken med å bruke musen.
Pass på å trykke «linjeskift»-knappen hver gang du har satt inn en ny tallverdi. Hvis du skifter måleområde, må du kanskje klikke på fjærvekta for å justere figuren.

Oppgave
a) Hvordan forklarer du forskjellen i fjærkraft når legemet er nedsenket i væsken og når det henger fritt?
b) Velg verdiene: areal = 200, høyde = 10, legemets tetthet = 1 og væsketetthet = 1. Finn ut hvordan du kan endre én av disse størrelsene slik at klossen flyter med 3 cm over vannflaten.
c) Kan du løse oppgaven i c med å endre på en andre størrelse?

Nettressurser