10.205 Brownske bevegelser

Simuleringene illustrerer forklaringen på brownske bevegelser.

Den første simuleringen viser til venstre hva Brown så i mikroskopet. Til høyre kan du se en forstørret modell med luftmolekyler som kolliderer med støvpartiklen.

Den andre simuleringen viser også en slik kollisjonsmodell. Den er lettest å studere dersom du starter med ca. 30 partikler, og senker farten ved å trykke på minus-knappen. Velg «trace» for å følge bevegelsen. I denne simuleringen kan du også se hva som skjer dersom temperaturen i gassen øker, altså når du øker farten til gassmolekylene med pluss-knappen.

Nettressurser