10.204 Molekylbevegelser

Denne simuleringen viser en modell av hvordan molekylene i en gass oppfører seg.
Still inn følgende startposisjon:

  • Volum til ca midt på skalaen
  • Temperatur til nesten minimum
  • Antall molekyler til nesten minimum
  • Masse til ca midt på skalaen

Oppgave
a) Hva skjer når temperaturen øker og hva skjer når den avtar? Gjett først og prøv etterpå.
b) Hva skjer når volumet endres uten at temperaturen endres? Forklar.

Bruk til slutt Show/Hide-knappen for å studere molekylbevegelsen nærmere, mens du endrer de forskjellige parametrene.

Nettressurser