10.203 Trykk i væsker II

Start simuleringen. Velg Pressure-gardinet øverst til venstre.

Oppgave
a) Velg den første av de tre simuleringene i raden oppe til venstre. Trekk trykkmåleren ned i vannet.
Undersøk hva som skjer med trykket i beholderen når du

  • tapper i og tømmer ut vann
  • beveger trykkmåleren opp og ned i vannet
  • øker og reduserer tettheten til væsken
  • slår av og på atmosfæretrykket
  • øker og reduserer tyngdekraften

b) Velg den midterste av de tre simuleringene i raden oppe til venstre. Fyll helt opp med vann og trekk trykkmåleren ned i vannet. Mål trykket nederst i vannet.

  • i den delen som har liten åpning
  • i den delen som har stor åpning
  • like over utløpet

Forklar hvorfor trykket er det samme alle tre stedene.

c) Velg den siste av de tre simuleringene i raden oppe til venstre.
Slipp 500 kg-loddet opp i vannet i åpningen til venstre.

  • Hva skjer med loddet om du endrer tettheten til væsken? Forklar.
  • Hva skjer med loddet om du endrer tyngdekraften på væsken? Forklar.