10.202 Trykk i væsker I

Med denne simuleringen kan du senke en trykkmåler ned i en væske. Trykkmåleren kan da vise trykket i forskjellige dybder. Merk at denne trykkmåleren måler overtrykk, ikke absolutt trykk. Du kan velge forskjellige væsker. (Menyvalget «Ukjent væske» virker ikke.)

Oppgave
a) Forklar forskjellen på overtrykk og absolutt trykk.
b) Bla gjennom væskene og noter deg tettheten for hver av dem (vent med å bruke trykkmåleren). Beregn den største verdien og den minste verdien du kan få for overtrykket på 5 meters dyp.
c) Bruk trykkmåleren og mål trykket på 5 m dyp i alle væskene. Fikk du riktig svar på b?
d) Kan du forklare hvordan apparatet virker, og hvorfor det måler overtrykk?

Nettressurser