10.201 Væsketrykk i lukket beholder

Her finner du en enkel simulering der du kan «måle» trykket i luft og i en beholder med væske. Du kan bruke den røde sensoren for å måle lufttrykket. Med den fiolette sensoren kan du måle væsketrykket. Enheten for trykkverdiene er kPa. Tallet til høyre i den gule rammen som kommer når du drar punktene med musen, viser høyden over bakken i meter.

Oppgave
a) Hvor i væsken er trykket høyest? Gjett først, mål etterpå.
b) Hvorfor endrer ikke lufttrykket seg når du beveger målepunktet horisontalt, men ørlitt når det beveger deg vertikalt?
c) Hva finner du om væsketrykket når du beveger sensoren vannrett?
d) Mål væsketrykket i to forskjellige høyder. Pass på å notere de tilhørende høydene. Hva er væskens tetthet?
e) Gjør målinger og finn luftas tetthet.
f) Inne i luftlommen øverst i høyre del av beholderen virker ingen av de to trykkmålerne. Hva er trykket i luften som er innestengt der?

Nettressurser