8.202 Tyngdepunktet for himmellegemer

Når månen roterer om jorda, er det ikke jordas sentrum som er sentrum for rotasjonsbevegelsen, men det punktet som er felles tyngdepunkt for jord–måne-systemet. De fire simuleringene nedenfor viser flere slike tolegemesystemer i rotasjon.

Oppgave

  1. Hvilken simulering viser sol–jord-systemet?
  2. Hvilken simulering viser jord–måne-systemet?
  3. Hvilken simulering viser et dobbeltstjerne-system med to omtrent like store stjerner?
  4. Hvilken simulering viser et dobbeltstjerne-system der de to stjernene har ulike masser?