8.201 Tyngdepunkt

Velg avstand 10 (meter) mellom massene. Pass på at det ikke er krysset av for «keep CM fixed».

Oppgave
Sett masse m1 til 1 (kilogram).
Velg masse m2 til 1, 2, 3, … 10 (avslutt med enter) og beregn for hver gang r2/r1.
Finner du noen sammenheng?