7.203 Vertikal sirkelbevegelse

Kjør simuleringen, velg «Loop» og «Show Force Vectors». Du kan gjøre bildet større ved å dra i nedre høyre hjørne. Studer hvordan normalkraften på legemet fra banen varierer når legemet går i en vertikal sirkelbevegelse (bruk gjerne Step), og skriv en kort forklaring på hvorfor den varierer som den gjør.