7.202 Karusellkrefter

Denne simuleringen viser en situasjon som likner på situasjonen i eksempel 14.8. Du kan velge verdier for perioden, avstanden mellom rotasjonsaksen og opphengingspunktet, lengden av snora og massen til loddene. Husk å avslutte inntasting av ny verdi med linjeskifttasten.

Oppgave
Velg Karusell med krefter. Merk at den røde pilen ikke er noen egen kraft, det er vektorsummen av tyngdekraften og snordraget.

a) Velg en verdi for perioden som er større og en som er mindre enn den simuleringen automatisk starter med. Gjett på forhånd hva som vil skje (øker, avtar eller uendret) med snordraget og med kraftsummen på stolen. Skriv inn verdiene og se om du gjettet rett.

b) Samme som a for avstanden mellom rotasjonsaksen og opphengingspunktet.

c) Samme som a for massen til loddene. (Merk kraftskalapilen til venstre som viser kraftenhet.)

d) Velg et sett av verdier for alle de fire størrelsene. Beregn frekvensen, radien i banen, farten til kula, vinkelen mellom snora og loddlinja, tyngdekraften, snordraget og kraftsummen (sentripetalkraften). Kjør animasjonen og få fasit.

Nettressurser