7.201 Skråplankrefter

I denne simuleringen kan du studere kreftene som virker på et legeme på et skråplan. Skråplanvinkelen endrer du med å dra i den lille ringen øverst på planet og ytre kraft på legemet endrer du ved å klikke og dra i den lille ringen i pakkens hjørne. Du kan også endre legemets masse ved å dra i enden av den røde tyngdekraftpilen.

Til venstre for legemet ser du tallverdien for summen av kreftene (NF står for net force, altså det samme som ΣF). I simuleringen er kraftsummen markert med en svart pil.

Oppgave
Du starter i hvert tilfelle nedenfor med friksjonstall 0,6 og med vinkelen 30°. Bestem om klossen vil begynne å skli nedover skråplanet eller om den vil bli stående i ro dersom

  1. friksjonstallet endres til 0,4
  2. friksjonstallet endres til 0,8
  3. vinkelen endres til 40?
  4. vinkelen endres til 20?
  5. massen dobles i hvert av tilfellene 1–4

Nettressurser