6.204 Kastebevegelse

Kjør simuleringen (velg «Everything»). Du ser en rød ball som faller vertikalt og en blå ball som samtidig faller i et horisontalt kast.

Oppgave
Forklar hvordan simuleringen illustrerer uavhengighetsprinsippet.