24.12

Den magnetiske feltstyrken er her gitt på en litt uvant måte. Vi kunne også ha skrevet at B = 0,1591 T. Arealet av strømsløyfen kan beregnes ved hjelp av den oppgitte radien. Dermed kan amplituden for den induserte emsen beregnes på samme måte som i oppgave 24.11 a.

Et uttrykk for emsen som funksjon av tida setter du opp på samme måte som i spørsmål d i eksempel 24.6 eller som i oppgave 24.11.