24.11

a) Se løsningen av spørsmål c i eksempel 24.6. 

b) Utledningen av et uttrykk for den induserte emsen og for amplituden til den induserte emsen finner du nederst på side 718.

c) Bruk uttrykket for indusert ems nederst på side 719. Merk at vinkelen er gitt direkte, det er den du skal sette inn for ωt.

d) Dette er en sinusfunksjon. Spenningsamplituden er kjent fra oppgave b. Dermed kan du skissere sinusfunksjonen i et Uα-diagram. (Dette diagrammet har samme form som et Ut-diagram.)