24.10

a) Ved å bruke ε = vBl finner du farten AB må ha i det bøylen  trenger inn i feltet. Siden bøylen faller fritt før den treffer feltet, kan du bruke en bevegelseslikning for å finne høyden bøylen har falt.

b) Dersom farten skal bli konstant må summen av kreftene på AB være lik null. Det vil si at tyngdekraften nedover og den magnetiske kraften oppover må være like store. Du må altså først beregne tyngdekraften og så beregne strømmen som skal til for å gi en like stor magnetisk kraft (ved hjelp av uttrykket for magnetisk kraft på leder i rammen på side 695).
Når du kjenner strømmen og motstanden i bøylen, kan du beregne emsen som må induseres.
Til slutt bruker du samme framgangsmåte som i spørsmål a for å beregne høyden.

c) Hva skjer når lederstykket CD kommer inn i magnetfeltet?