24.09

a) Se eksempel 24.2.

b) Se eksempel 24.2.

c) Bruk Ohms lov til å finne verdien av strømmen. Retningen til strømmen finner du ved å bruke Faradays induksjonslov.

d) Kraften på lederen finner du ved hjelp av uttrykket for magnetisk kraft på leder i rammen på side 695. Bruk høyrehåndsregel nr. 3 for å finne retningen til kraften.

e) Sammenlikn kraften på AB med kraften på CD. Hva blir summen av de to kreftene? Og hva blir summen av kreftene på BC og DA?