24.07

a) Se eksempel 24.4. Siden magnetfeltet er konstant, er det endringen av areal som forårsaker endringen i fluks. Dermed kan du altså bruke definisjonen på magnetisk fluks på side.

b) Se eksempelene 24.4 og 24.5.

c) Se eksempel 24.5.