24.05

a) Tegn en enkel figur i hvert tilfelle som viser startsituasjon og sluttsituasjon. Når vi drar i spolen reduseres arealet og dermed den magnetiske fluksen. Bruk Faradays induksjonslov på side 713 til å begrunne hvorfor det oppstår strøm og til å bestemme retningen til strømmen.

b) Bruk Faradays induksjonslov på side 713.