24.03

Tegn en enkel figur i hvert tilfelle som viser startsituasjon og sluttsituasjon.

Fluksendringen finner du ved å beregne differansen mellom sluttfluksen og startfluksen. Fluksen beregner du ved hjelp av uttrykket nederst på side 711.

Se også eksempel 24.1.