23.22

På våre breddegrader peker magnetfeltlinjene på skrå, nokså bratt, ned i bakken slik at feltlinjene både har en komponent nordover og en komponent nedover. Se figuren på side 682. Gjenstander av jern som står i ro i jordmagnetfeltet over lang tid, magnetiseres slik at jernet i gjenstanden får samme retning som jordmagnetfeltet. Feltet fra jernet blir mye sterkere enn jordmagnetfeltet.

Når du holder kompassnåla bort til gjenstanden vil du derfor øverst få en sydpol mens du nederst får en nordpol. 

Mer om magnetisme i bordbein og støpejernsovner: