23.19

Tenk deg at du først bare har én ledning. Bruk Biot-Savarts lov på side 698 for å beregne den magnetiske feltstyrken i avstanden 0,200 m fra ledningen.

Så tenker du deg at du plasserer en ledning som er én meter lang akkurat i den avstanden du beregnet feltstyrken. Siden du her kjenner feltstyrken, lengden (én meter) og strømmen, kan du beregne kraften på ledningen ved hjelp av uttrykket for kraft på en strømførende leder i rammen på side 695.

Husk figurer.

Spørsmål b løses på samme måte.

Se også eksempel 23.9. Du kan også løse denne oppgaven slik som i b i eksempelet, dersom du først utleder likningen i a.