23.17

a) For at fjæra skal bli mer forlenget, må den magnetiske kraften ha retning nedover. Bruk høyrehåndsregel 3. 

b) Tegn magnetfeltet og staven. Skriv på opplysningene som er gitt. Merk at det bare er lengden på den delen av staven som er inne i feltet som er interessant for oss, ikke hele stavlengden. Tegn også inn kreftene som virker på staven.

Beregn den magnetiske kraften på staven. Beregn også tyngdekraften på staven. Kraften fra fjæra må være like stor som disse to kreftene til sammen, i følge Newtons 1. lov. Da kjenner du også kraften fjæra, i følge Newtons 3. lov, og du kan beregne forlengelsen ved hjelp av Hookes lov på side 65.

Siden vi skal finne ut hvor mye mer fjæra forlenges når strømmen slås på, må vi trekke fra fjærforlengelsen fra før vi skrur på strømmen. Da er det jo bare tyngdekraften og fjærkraften som virker på staven.