23.16

Tegn figur som viser magnetfeltet (det er best å tegne feltet med retning inn i eller ut av papiret) og kopperstaven med strømretning. 

a) Den magnetiske kraften som virker på staven er gitt ved uttrykket på side 695 samt høyrehåndsregel 3. Tegn inn den magnetiske kraften på figuren. Tegn også inn friksjonskraften.

Hvor stor er friksjonskraften i forhold til den magnetiske kraften før strømmen blir stor nok til at staven begynner å bevege seg?

Hvor stor er friksjonskraften i forhold til den magnetiske kraften når strømmen er stor nok til at staven begynner å bevege seg og etter hvert som strømmen øker videre? 

b) Akkurat når staven begynner å gli, må den magnetiske kraften være like stor som den maksimale friksjonskraften.