23.15

Lovmessigheten som skal bekreftes må være likningen for sammenhengen mellom kraften på en leder i et magnetfelt og strømmen gjennom lederen:

Fm=IlB

Dersom lovmessigheten stemmer, skal altså kraften Fm være proporsjonal med strømmen I og lengden l. Proporsjonalitetskonstanten blir da B.

Skriv av tabellen og legg til en rad der du beregner Il. Nå kan du tegne de sammenhørende verdiene for Fm og Il inn i et koordinatsystem. Ligger punktene på en rett linje? I så fall har du vist at lovmessigheten stemmer.

Dersom du lar førsteaksen være Il-akse og andreaksen være Fm-akse ser du at B blir stigningstallet til den best tilpassede rette linjen gjennom punktene (som må gå gjennom origo).