23.12

a) Se eksempel 23.5 spørsmål a. 

b) Se eksempel 23.5 spørsmål a. 

c) Bruk arbeid–energi-setningen. Hvor stort er arbeidet som den magnetiske kraften gjør på ionene? (Hvilken retning har den magnetiske kraften på ionene i forhold til fartsretningen)? Er det noen andre krefter som gjør noe merkbart arbeid? 

d) Se eksempel 23.5 spørsmål b.