23.11

a) Tegn figur som bare viser platene 1 og 2 og jernionet som akselerer mellom dem. Skriv også opplysningene som er gitt på figuren. Husk at énverdig betyr at ionet mangler ett  elektron og altså har tilsvarende ladning. Se resonnementet i a i eksempel 23.4 for å finne den kinetiske energien til ionet når det har passert plate 2.

b) Finn farten til ionet uttrykt ved den kinetiske energien og massen til ionet. Tegn så ny figur som viser ionet og banen i magnetfeltet. Sett opp Newtons 2. lov for ionet. Da har du to likninger med farten og massen som ukjente. Eliminer farten og løs likningssettet med hensyn på massen. Omregningsfaktoren mellom kg og u finner du på innsiden av bakre omslag i boka (eller i fysikktabellen).

c) Nå blir framgangsmåten den samme som i a og b, en gang til. Men denne gangen er altså ladningen dobbelt så stor og radien er halvert. (Husk figur med de nye opplysningene skrevet på.)